0

تئوری گشایشها مهمترین فصل آموزشی در شطرنج

Asghar

تئوری گشایشها یکی از مهمترین سر فصل های آموزش شطرنج می باشد و بعنوان یک مربی یا بازیکن می بایست این سرفصل را دقیقا مطالعه کرده باشید تا بتوانید در شروع بازی شطرنج برتری خودتان را به حریف تحمیل و یا از اشتباهات حریف نهایت استفاده را ببرید چراکه شطرنج بازی فرصت ها بوده و تک فرصت و تک اشتباه نتیجه بازی را رقم خواهد زد

امروز از مُدرن چس سرفصل تئوری گشایشها را به شما آموزش خواهیم داد در این سرفصل ضمن معرفی انواع گشایش شطرنج به بررسی تک به تک گشایش ها خواهیم پرداخت ، بنابر این این صفحه در هر برنامه آموزشی بروزرسانی خواهد شد لذا شایسته است جهت مشاهده آموزش ها این صفحه را هر چند روز یکبار بررسی کنید

اصول مهمی که با تئوری گشایشها به دست خواهید آورد

تئوری گشایشها شطرنج باز را به رعایت اصول مشخصی هدایت می کند که هرگز نباید از خاطر دور بماند. از جمله این اصول می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱ : در وضعیت اولیه بازی، سفید به دلیل داشتن نوبت، اندکی برتری دارد. در نتیجه
۲) در این مرحله، هدف سفید باید حفظ این برتری باشد. حال آنکه:
3) هدف سیاه دست یافتن به تساوی وضعیت (پوزیسیون) است.

تئوری گشایشها

بنابراین تئوری شروع بازی، در واقع تلاش برای تحقق اهداف بالا در همه حالات است

هر زمان که هدف های ۲ و ۳ به روشنی محقق شود، می توان گفت که مطابق تئوری» بازی شده است. مع هذا تا به حال کسی نتوانسته است روشی بیابد که ارزش آن از عملکرد و تجربه» خوب استادان بیشتر باشد. به عبارت دیگر، در بیشتر حالات، تئوری چیزی بجز یک «عملکرد و تجربه» خوب نیست.

در ابتدای بازی شطرنج باز همواره باید به دو اصل بسیار مهم دیگر توجه داشته باشد. یکی «گسترش» و دیگری «مرکز»، به این منظور لازم است همه سوارها به طور هماهنگ گسترش داده شوند. بدون تلف کردن «زمان» در مواضع حساس صحنه نبرد مستقر گردند. مرکز صحنه پیکار را به تصرف درآورند و یا دست کم بر آن نظارت کنند. و در همان حال بکوشند قوای حریف را از دستیابی به آنچه که درصدد رسیدن به آن است، محروم بسازند. در اجرای اصول مزبور رعایت ۱۰ قاعده عملی زیر ضروری است. البته لازم به ذکر است که یک شطرنج باز آزموده و با تجربه می تواند موارد استثناء آن تنوری شروع بازی شطره به خوبی دریابد. قواعد یادشده به شرح زیر است:

تئوری گشایشها

۱) بازی را با پیاده شاه یا پیاده وزیر آغاز کنید.
2) تا آنجا که ممکن است، بهترین حرکات گسترشی را که در عین حال باتیں همراه باشد، انجام دهید.
۳) اسبها را قبل از فیلها وارد بازی کنید.
۴) برای گسترش هر سوار بهترین خانه را انتخاب کنید.
۵) در شروع بازی بیش از یک یا دو پیاده را حرکت ندهید.
۶) وزیر را زود وارد بازی نسازید.
۷) هر قدر که ممکن است زودتر قلعه بروید.
۸) برای کنترل مرکز بازی کنید.
۹) بکوشید همواره دست کم یک پیاده در مرکز داشته باشید.
۱۰) بدون دلیل موجه و روشن قربانی ندهید.

تئوری گشایشها

در مورد قاعده دهم باید اضافه شود که برای پیشکش کردن پیاده به حریف، توجه به یکی از دلایل چهارگانه زیر ضروری است
اول : قربانی پیاده به یک گسترش محسوس منجر شود.
دوم : وزیر حریف را از مسیرش منحرف سازد.
سوم : مانع از قلعه رفتن شاه حریف بشود، خواه برای همیشه و خواه برای چند حرکت.
چهارم : به تدارک یک حمله نیرومند بیانجامد.

و بالاخره لازم است خوب بخاطر سپرده شود که در هر حرکت بازی باید به دو سؤال پایین پاسخ داده شود.

۱) این حرکت چه تأثیری بر مرکز دارد؟
۲) در جمع سوارها و پیاده های گسترش یافته، چه مکانی برای آن مهره در نظر گرفته شده است.

تئوری گشایشها

در شطرنج سه عامل مهم نیرو، عرصه و زمان دخالت کامل دارند

نیرو  : همان مهره های هستند که دو بازیکن در ابتدای بازی در اختیار دارند.
عرصه : یا فضا همان صفحه شطرنج یا میدان نبرد است که قوای دو هماورد بر روی اصول اساسی – أن جابه جا می شوند و مانور می دهند.
زمان : در حقیقت همان نوبت بازی است که برای حرکت دادن مهره ها برعهده بازیکن قرار می گیرد.

در جریان بازی سه عامل بالا می توانند به یکدیگر تبدیل شوند. به این معنا که می توان مثلا یک پیاده یعنی «نیرو» را از دست داد، برای آنکه از لحاظ زمان، از حریف پیشی گرفت، یا آنکه بر عرصه بیشتری تسلط پیدا کرد. یا برعکس می توان با اجرای چند حرکت یعنی از دست دادن «زمان» یک پیاده حریف را به چنگ آورد.
تئوری گشایشها

سخن گفتن درباره برتری نیرو زاید بنظر می رسد. زیرا شطرنج بازی که از لحاظ نیرو از حریف پیش باشد قاعدتا بازی را به سود خویش به پایان می رساند.
عرصه نقش بسیار مهمی را در شطرنج ایفا می کند. بازیکنی که بر عرصه بیشتری تسلط داشته باشد، به همان نسبت آزادی عمل زیادتری پیدا می کند و آسانتر می تواند به گسترش نیروها و اجرای مانورها بپردازد. برعکس اگر قلمرو قوایش به سه عرض محدود شود، در واقع امتیاز بزرگی را از دست داده و برای مانور سوارهای خود در تنگنا قرار گرفته است.

زمان نیز در شطرنج عامل بسیار با اهمیتی است و لازم است شطرنج باز هر زمان» یا نوبت بازی را تمام و کمال در خدمت گسترش قوا بکار برد و بکوشد در این زمینه هم مثل نیرو و عرصه تعادل با حریف خود را حفظ کند. شطرنج بازی که با سبقت در ازمان عمل می کند، می تواند ابتکار عمل را بدست بگیرد و چه بسا پیروزی را از آن خود سازد. در پایان بازی، غالبا حتی یک «زمان» قاطع است. آن کس که یک «زمان» پیش است می تواند پیاده خود را به وزارت برساند، در حالی که پیاده حریف تازه به عرض ماقبل آخر رسیده است.

حرکات آغاز بازی شطرنج بر پایه شماری ایده های مشخص بنا شده اند. این ایده ها در واقع، پایه و اساس بازی را تشکیل می دهند. بنابراین شطرنج باز، به عوض آنکه انواع شروع بازی را به خاطر بسپارد، باید ایده های اساسی آنها را به خوبی درک کند و فرا بگیرد.
تئوری گشایشها

در دوران ما، تئوری گشایشها با اندیشه های نوین وسط بازی نیز در آمیخته و پیچیدگی های خاصی پیدا کرده است که حل آنها، نوآوری های روزافزون را ایجاب . تشوری شروع بازی شطرنم می کند. می توان گفت که در این دوران تئوری گشایشها تا سطح والای علم ارتقاء یا است.
خصوصیات برجسته و بارز گشایشهای نو، همان طور که در بازیهای مسابقات گ شطرنج مشهود است، در نکات مهم زیر خلاصه می شود :
۱) جدال زنده و حاد در مرکز
۲) حفظ توان تحرک پیاده ها
۳) گسترش نیروها با هدف تحقق طرحهای وسط بازی
۴) جستجو و تلاش برای اجرای یک بازی متقابل فقال از جانب سیاه، به جای اتخاذ تاکتیک های انفعالی و رسیدن به نتیجه مساوی.

امروزه در عمل شروع بازیهای بسیار متنوع و گوناگونی بکار می رود که هر کدام از آنها شاخه های متعددی را شامل می باشد. هر یک از این گشایشها نام خاصی دارد. بعضی نام سرزمینی را گرفته است که نخستین بار در آنجا بازی شده است. برخی دیگر اسم شطرنج بازی را دارد که طراح یا بررسی کننده آن بوده است و بالاخره وجه تسمیه تعدادی نیز مهره ای است که گسترش آن، خصوصیات بازی را تعیین می کند.

انواع گشایشهای بازی، به سه بخش تقسیم می شوند:

بخش اول آغاز بازیهای باز که طرفین بازی در حرکت نخست پیاده شاه را در خانه به جلو می رانند.
بخش دوم آغاز بازیهای نیمه باز (یا نیمه بسته) که سیاه به حرکت e4 سفید جوابی غیر از e5 میدهد
بخش سوم آغاز بازیهای بسته که سفید در حرکت اول به جای e4 حرکت دیگری را بازی می کند

Asghar برزگر
Asghar

سایتی که هم اکنون از آن استفاده می کنید حاصل سال ها تجربه و اندوخته ما می باشد که بخاطر اعتلای شطرنج و ارزش نهادن به جایگاه شطرنج در بین خانواده ها اکنون به راحتی در اختیار همگان قرار گرفته تا شاید بتوانیم در نشر علم قدمی هرچند کوچک برداریم

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

نظرات کاربران

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    لینک کوتاه :

    عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

    با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!